20-lecie Kapłaństwa

O. Bp Stanisław Dowlaszewicz, O. Kustosz Wacław Sokołowski, O. Andrzej Szulta

16 maja 2004

Zdjęcia: O. Piotr Miodek, OFM Conv.