Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej
OO.Franciszkanie Konwentualni OFM Conv.

PROGRAM DUCHOWEGO PRZYGOTOWANIA
DO JUBILEUSZU 1OO LECIA PARAFII
MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
1907 - 2007

ROZPOCZĘCIE

Msza święta rozpoczynająca Jubileusz 100 lecia Parafii
1 pażdziernika 2006 roku o godz. 11.30.

KATECHEZY O SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH

na wszystkich Mszach
- Sakrament Chrztu - 19 listopada2006 roku.
- Sakrament Pokuty - 17 grudnia2006 roku.
- Sakrament Bierzmowania - 2l stycznia2OO7 roku.
- Sakrament Namaszczenia Chorych - 11 lutego 2007 roku.
- Sakrament Eucharystii - 18 marca 2007 roku.
- Sakrament Kapłaństwa - 22 kwietnia 2007 roku.
- Sakrament Małżeństwa - 20 maja 2007 roku

WYSTAWIENIE I ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

od godz. 12.30 do 16.00.

- 10 grudnia 2006 roku.
- 14 stycznia 2007 roku.
- 11 lutego 2007 roku.
- 11 marca 2007 roku.
- 15 kwietnia 2007 roku.
- 20 maja2007 roku.
- 10 czerwca 2007 roku.
- 8 lipca2007 roku.
- 12 sierpnia 2007 roku.

NOCNE CZUWANIE

20 listopada 2006 roku.

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI BUDOWNICZYCH KOŚĆIOŁA

26 listopada 2006 roku o godz.11.30.

MSZA ŚWIĘTA ZA ZMARŁYCH DOBRODZIEJÓW PARAFII

7 stycznia 2007 roku o godz. 11.30.

MSZA ŚWIĘTA ZA ŻYJĄCYCH DOBRODZIEJÓW PARAFII

4 marca 2007 roku o godz. 11.30.

MSZA ŚWIĘTA JUBILEUSZÓW MAŁŻEŃSKICH

31 grudnia 2006 roku o godz.11.30.

MSZA ŚWIĘTA Z UDZIAŁEM OBECNYCH I BYŁYCH WIKARIUSZY PARAFII

29 kwietnia 2007 roku o godz.l1.30.

MSZA ŚWIĘTA Z UDZIAŁEM BYŁYCH PROBOSZCZÓW PARAFII

17 czerwca 2007 roku o godz.11.30.

DZIEN CHORYCH - 11 LUTEGO 2OO7 ROKU

Podczas wszystkich Mszy Świętych sprawowanie Sakramentu Namaszczenia Chorych dla starszych i chorych Parafian.

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA JUBILEUSZOWA

30 września 2007 roku o godz. 11.30, po Mszy Świętej Bankiet w sali Białego Orła.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

13 maja 2007 roku o godz.11.30.

BIERZMOWANIE

28 kwietnia2007 roku o godz.15.00


PIELGRZYMKA DO AMERYKAŃSKIEJ CZĘSTOCHOWY

10, l l, 12,13 sierpnia 2007.

CZTERY CZĘŚCI RÓŻANCA ŚWIĘTEGO

8 września 2007 roku.

WYKŁADY NA TEMAT MAŁŻEŃSTWA I RODZINY DR. JACKA PULIKOWSKIEGO Z POLSKI

14 do 17 września 2007 roku.

PRZEDSTAWIENIE JUBILEUSZOWE POD TYTUŁEM "NASZA MATKA CZĘSTOCHOWSKA" W WYKONANIU GRUPY TEATRALNEJ "RAZEM"

21 października 2007 roku.