Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej
OO.Franciszkanie Konwentualni OFM Conv.

 


„ŻYWE RÓŻE"

PARAFII MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
W MONTREALU


„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka
za człowieka, ...jest modlitwą za wszystkich ludzi
świata i historii, żywych i umarłych, powołanych
do tworzenia wraz z nami ciała Chrystusa
i do stania sie wraz z Nim współdziedzicami
chwały Ojca. "

(Jan Pawel II)
Pierwsze wspólnoty Żywego Różańca powstały w Lyonie w roku 1826 z inicjatywy Pauline Jaricot (1799-1862), która chciała, aby różaniec stał się modlitwą wszystkich ludzi. Każda z osób zobowiązywała się do odmawiania jednej wyznaczonej jej tajemnicy. W ten sposób wszyscy członkowie grupy, czyli róża razem odmawiają codziennie cały różaniec.

Towarzystwo Żywego Różańca przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej zostaje założone w 1932 r i prowadzi swoją działalność do dziś, pod przewodnictwem kolejno pani Pauliny Gwiazdowskiej, pani Sosiak i pani Wandy Żaczek


Nowy Układ Różańca Świętego

Ogłoszony przez Ojca Święgo Jana Pawła II (16 października 2002)
w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae"


Tajemnice radosne
Odmawia sięw poniedziałki i soboty

1. Zwiastowanie Najświętrzej Marii Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie w świątyni
5. Znalezienie Jezusa w Świątyni

Tajemnice światła
Odmawia się w czwartki

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie
3. Gloszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne
Odmawia się we wtorki i piątki

1. Modlitwa w Ogrójcu
2. Biczowanie
3. Cierniem ukoronowanie
4. Droga Krzyżowa
5. Śmierć na Krzyżu

Tajemnice chwalebne
Odrnawia sięw środy i niedziele

l. Zmartwychwstanie Jezusa
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie Ducha Świątego
4. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny
5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemiPowrót


Obowiązki członków żywego różańca

1. Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca św. połączone z rozważaniem
przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy.

2. Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, połączonych z
Mszą św. w intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca i zmianą
Tajemnic Różańcowych.

3. Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej wiary i wiedzy
religijnej.

4. Szerzenie czci Marii przykładem życia i działalnością apostolską.

5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.

6. W miarę możliwości wspomaganie ubogich oraz udział w pogrzebach zmarłych
członków Wspólnoty Różańcowej.

PowrótOdpusty

Członkowie Żywego Różanca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie w dniu:

  • przyjęcia do Żywego Różańca;
  • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII);
  • Ofiarowania Pańskiego (2 II);
  • Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (25 III);
  • Zmartwychwstania Pańskiego;
  • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII);
  • Królowej Różańca Świętego (7 X)
  • Niepokalanego Poczęcia Marii (8 XII).

    Powrót