Parafia św. Michała i św. Antoniego


5580 St.Urbain Street
Montreal, P.Q.
H2T 2X3
Tel.: (514) 277-3300


Msze Święte:

Msze niedzielne:
    • niedziela:      8.30 (Angielska), 9.45 (Suma po polsku), 11.00 (Polska)

Msze w dni powszednie:
    • 8.00 - Msza polska
    • 9.00 - Msza angielska

    •                    (Pierwsze piątki miesiąca 18.30)

CHRZTY

W niedziele po Mszy świętej o godz. 11:00.
Zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed terminem.
Rodzice i chrzestni powinni wziąć udział w katechezie przygotowującej do chrztu.

ŚLUBY

Zgłaszać sześć miesięcy przed terminem.
Dostarczyć świadectwo chrztu i bierzmowania.
Wziąć udział w kursie przedmałżeńskim.

CHORZY
Odwiedzamy ich w każdy pierwszy piątek miesiąca i na zawołanie - tel.: (514) 277-3300.


BIURO PARAFIALNE

Czynne od wtorku do piątku:

  • rano od 9:30 do 11:45
  • wieczorem od 18:00 do 19:00Rys Historyczny

Część Polonii montrealskiej, tworzy parafię pod wezwaniem św. Michała i św. Antoniego z Padwy, której okazała świątynia w stylu bizantyjskim mieści się na rogu ulic St.Viateur i St.Urbain.
           Początki parafii sięgają pierwszych lat XX wieku. Dnia 2 maja 1902 roku arcyhiskup Bruchesi zatwierdził istnienie irlandzkiej parafii w Montrealu. Już 25 maja została odprawiona pierwsza Msza św. w sali pod budynkiem straży pożarnej na rogu ulic St. Denis i Laurier. W dwa lata później wybudowano pierwszy kościół przy ulicy Boucher. Jednak ze względu na silną rozbudowę tej dzielnicy w lipcu 1914 roku rozpoczęto hudowę nowego kościoła. Okres buowy tej potężnej świątyni trwał tylko dziesięć miesięcy. W grudniu 1915 wspomniany arcybiskup dokonał poświęcenia tego kościoła. Wtedy parafia liczyła około 15 tys. wiernych i posiadała najwyższy kościół w Montrealu. Obecnie przewyższa ją tylko Oratorium św. Józefa wybudowane w latach 1904-44.
           Irlandczycy z zaangażowaniem rozwinęli życie parafii uczestnicząc w nabożeństwach, zakładając towarzystwa kośclelne i budując szkoły.
          Po drugiej wojnie światowej zamożniejsze rodziny z tej parafii zaczęły przenosić się do bardziej luksusowych dzielnic, co w efekcie doprowadziło do znacznego spadku liczebności wspólnoty parafialnej. W tym samym okresie przybyła do Montrealu nowa grupa Polaków. Wielu z nich znalazło sie na terenie parafii św. Michała. Początkowo utworzono na tym terenie polską Misję św. Antoniego z Padwy. Pierwszym duszpasterzem Misji został franciszkanin - o. Tytus Wictor ze Stanów Zjednoczonych. Dnia 1 lipca 1958 roku kardynał P.E.Leger zatwierdził istnienie tej misji.
          Początkowo Polacy gromadzili się w kaplicy szpitala Hôtel-Dieu. Następcą o. Tytusa był o. Konrad Miller, który wraz z parafianami zamierzał wybudować własną świątynię. Jednak władze kośclelne nie widząc potrzeby budowy nowego kościoła w lipcu 1964 roku przyłączyły Misję św. Antoniego do parafii św. Michała.
          Proboszczem połączonej parafii został o. Miller. Liczyła ona około 1000 rodzin polskich i około 500 rodzin irlandzkich. Specjalna konstytucja z dnia 16 grudnia 1969 roku potwierdziła istnienie dwujęzycznej parafii pod wezwaniem św. Michała i św. Antoniego. Od tego czasu administracją parafialną zajmuje się dwunastoosobowa Rada Parafialna (sześciu Polaków i sześciu Irlandczyków), której przewodniczącym jest każdorazowy proboszcz.
          Następcą o. Millera w 1969 r, został o. Bruno Parzych, odznaczający się dobrocią i łagodnością w pracy duszpasterskiej. Po jego trzechletniej kadencji przybył z amerykańskiej prowincji franciszkanów o. Tymoteusz Zientek.
          W tym czasie, dnia 24 września 1974 roku powstała Kustodia św. Maksymiliana w Montrealu. O. Tymoteusz sprawawał funkcję proboszcza do 1976 r. W tym to roku stanowisko proboszcza objął o. Bernard Przewoźny. O. Bernard, pochodzący z polskiej rodziny zamieszkałej w Kanadzie, zarówno szkołę podstawową jak i średnią ukończył w Montrealu. Studia teologiczne ukończył w Rzymie z tytułem doktora. Niedługo jednak trwał na tym stanowisku, bo po roku proboszczowania wrócił do prowincji św. Antoniego w USA i poświęcił się pracy profesorskiej na franciszkańskiej uczelni Seraphicum w Rzymie. Za kadencji o. Bernarda parafia obchodziła 75-lecie swego istnienia.
          Po odejściu o. Bernarda, administratorem parafii został w 1977 r. o. Maksymilian Pado, który był jedocześnie kapelanem szkoły średniej. Kadencja jego trwała zaledwie dwa miesiące. Jego miejsce na stanowisku administratora parafii objął o. Leon Dąbkowski, który pełnił tę funkcję do 1980 roku. W tym czasie dokonano naprawy wieży kościoła. Na ten cel parafia przeznaczyła wszystkie swoje środki finansowe, dokonano też pożyczki z Kurii Arcybiskupiej.
          Dnia 9 grudnia 1980 roku proboszczem parafii został mianowany o. Krzysztof Cybulski, który pełnił tę funkcję do września 1989 roku. W czasie jego potrójnej kadencji, przy współpracy Komitetu Parafialnego i ofiarności parafian, dokonano licznych napraw i remontów. O. Krzysztof w duszpasterstwie zwracał szczególną uwagę na współpracę między dwoma mówiącą po polsku i angielskojęzyczną grupą parafian.
          W 1989 roku proboszczem parafii został o. Władysław Matejek, a po nim w 1995 o. Józef Błaszak.
          Jak podkreślono wielokrotnie, parafia ma charakter dość specyficzny. Irlandczycy stanowią obecnie mniejszość i z roku na rok liczba ich maleje. Nabożeństwa odprawiane są w języku polskim i angielskim. W pobliżu kościoła mieszkają również inne mniejszość narodowe jak Portugalczycy i Włosi, którzy także uczestniczą w nabożeństwach w języku angielskim. Dużym mankamentem jest brak parkingu w pobliżu kościoła, co znacznie utrudnia funkcjonowanie kościoła i parafii.
          Życie parafii związane jest z działalnością duszpasterską i organizacjami. Do tych ostatnich należy zaliczyć Towarzystwo Różańcowe, ministrantów i lektorów oraz chór parafialny i chór młodzieżowy "Dziewiątka" jak i grupy taneczne "Tatry".
          Pozostaje życzyć pracującym obecnie w parafii ojcom jak i całej wspólnocie parafialnej, by kontynuowali dorobek swoich poprzedników i wykorzystywali go w owocnej współpracy duszpasterskiej na najbliższe lata.


History

         
THE PARISH OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL was founded in 1902 to serve the English-speaking Roman Catholics of Mile End and surrounding areas, a district known at the time as the Nord End. The parish's first church was on Boucher Street, east of St. Laurence Boulevard. St. Michael's best-known pastor was the Reverend Luke Callaghan, D.D., who served from 1910 until his death in 1931.

UP TO THE 1960s , the great majority of St. Michael's parishioners were of Irish descent and to this day "St. Mike's" is remembered as one of Montreal's great Irish parishes. In the period between the World Wars, it was the largest English-speaking parish in Quebec. The church was open every day from 5:30 in the morning to 8:30 at night.

IN 1964 , as the area's Irish population declined, Cardinal Leger arranged for St. Anthony of Padua's Polish Mission to share the church, and in 1969 the parish was officially renamed St. Michael's & St. Anthony's Catholic Community.

St. Michael's & St. Antony's is one of five parishes serving Montreal's Polish Catholic community. All five are under the auspices of the Franciscans (O.F.M.Conv.)

The present Church , whose Byzantine style and minaret-like tower make it one of Montreal's most striking landmarks, was built in 1914-15. The architect was Aristide Beaugrand-Champane (1876-1950) of Outremont, who also was designed the Grand chalet de la Montagne and was pioneer in the development of reinforced concrete construction in Quebec. St. Michael's dome was the largest in Montreal prior to the building of St. Joseph's Oratory.

Beaugrand-Chamagne , a remarkable figure in the cultural history of Montreal, is remembered not only as an architect, but also as a scholar of Ameridian history and archaeology, a founding member of the Groupe des Dix, dean of the faculty of architecture of the Ecole des Beaux-Arts, first chairman of the Montreal planning commission, landscape architect for the City of Outremont and officer of the Societe Historique de Montreal. His assertion that the village Hochelaga, visited by Jacques Cartier in 1535, was located in Outremont remains to this day a subject of debate.

The decoration of the church was carried out probably between 1918 and 1920, by Guido Nincheri (1885-1973), born and trained in Florence and based in Montreal as of 1914. Noteworthy elements include the figures, in the pendentives, of the angels cast down from heaven; overhead in the dome. St. Michael vanquishing the serpent whose seven heads represent the seven deadly sins: and the sanctuary's "Apotheosis of the Eucharistic Mystery", recalling a sixth-century design in the apse of the church of St. Apollinaire in Ravenna.

The most prolific Quebec church artist of his day, Nincheri is best known for his stained glass windows but also worked extensively as a muralist, as here in St. Michael's and in nearby Saint_Viateur d'Outremont. Among the many churches he decorated are Saint - Leon de Westmont, Saint - Madeleine d'Outremont and the Italian community's Madonna della Difesa, in addition to the cathedral of Trois-Rivieres and Montreal's Chateau Dufresne.

The Stations of the Cross , beautifully integrated into the church's design, are copied from those of the German painter Martin Feuerstein (1856-1931) in the church of St. Anne in Munich.

Among the saints whose images adorn the church are the Virgin Mary, St. Michael and St. Joseph; St. John the Baptist and St. Patrick, in honour of the French-Canadian and Irish communities; St. Teresa of Lisieux (1873-1897), the Little Flower; St. Francis of Assisi; St. Anthony of Padua; St. Anne, mother of the Blessed Virgin; the early martyrs St. Lawrence and St. Agnes; St Martial or San Marziale, whose feast is celebrated each July by the Italian community of Mile End; and Our Lady of Czestochowa, whose miraculous icon is Poland's greatest treasure. There is also a shrine to the Polish Franciscan St. Maximilian Kolbe (1894-1941), killed by the Nazis at Auschwitz and canonized as a martyr by Pope John Paul II in 1982.

ST. MICHAEL'S CHURCH was visited on August 29, 1969, by Karol Cardinal Wojtyla, Archbishop of Krakow, the future Pope John Paul II.
Powrót do "Franciszkańskiej Strony"
Webmaster e-mail: [email protected]Strona stworzona:      28 października 1996
Strona poprawiona i uzupełniona:  25 stycznia 2011