INFORMACJE
HISTORIA
WYDARZENIA
PATRON

ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY 2014-2015

Informacji udzielają i zapisy przyjmują:

Violeta Addona tel. (514) 368-3119
Maria Karpińska tel. (514) 363-3986
Izabela Chroma tel. (514) 300-0608

e-mail: [email protected]

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

Szkoła im. Generała Władysława Sikorskiego jest najstarszą Polską Szkołą sobotnią w Montrealu. Zajęcia prowadzone są w soboty od września do maja. Przyjmujemy dzieci do przedszkola, szkoły podstawowej od kl.0 do kl.7, oraz liceum. Prowadzimy 3 letnie kursy licealne kredytowane przez MEQ. Program nauczania obejmuje język polski, historię i geografię oraz polskie tradycje i obyczaje. Raz w miesiącu dzieci mają też naukę religii (katechezę prowadzi katecheta franciszkanin z Parafii Trójcy Świętej.
Uczniowie nasi biorą udział w wielu uroczystościach w środowisku polonijnym Montrealu w uroczystościach rocznicowych z okazji święta Konstytucji 3 Maja, 11 listopada. Co roku włączają się w Opłatek Parafialny z życzeniami i występami. Z Pastorałką odwiedzili pensjonariuszy Polsko-Kanadyjskiego Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Poza tym w ciągu roku szkolnego są organizowane dla dzieci różne konkursy rysunkowe: (np. na laurkę dla mamy, kartkę świąteczną itp.).
Dla ucznów najstarszych klas organizowane są zajęcia w Bibliotece Polskiej. Uczniowie uczestniczą w konkursie im. Adama Mickiewicza w Toronto na najlepsze wypracowanie. Komitet Rodzicielski organizuje coroczne spotkanie ze św. Mikołajem, różne wyjścia w ciekawe miejsca Montrealu, obchody Dnia Matki, Dnia Ojca, Dzień Dziadków i Dzień Dziecka.

GRONO PEDAGOGICZNE

Izabela Chroma
Maria Karpińska
Jan Kwiatkowski
Jerzy Pasternak
Anna Tomaszewski
Grażyna Ruszkowski

Katecheza: Franciszkanie (OFM Conv) - Parafia p.w. Świętej Trójcy

Kierownik Szkoły: Maria Karpińska - tel. (514) 363-3986

Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego: Violetta Addona - tel. (514) 368-3119

e-mail: [email protected]

ADRES

6100 Blvd.
Champlain, Verdun, QC H4H 1A5
(Beurling Academy)Zobacz większą mapę

 

Polska Szkoła Sobotnia im. Gen. Wł. Sikorskiego, Montreal, QC | Projekt własny