INFORMACJE
HISTORIA
WYDARZENIA
PATRON

PATRON SZKOŁY GEN. WŁADYSŁAW SIKORSKI


Gimnazjalista Władysław Sikorski

 

Polska Szkoła Sobotnia im. Gen. Wł. Sikorskiego, Montreal, QC | Projekt własny