Św. Klara z Asyżu

          Św. Klara urodziła się w 1193 roku w Asyżu w zamożnej rodzinie mieszczańskiej. Zachwycona przykładem św. Franciszka, postanowiła poświęcić swe życie Chrystusowi. W 1211 roku przyjęła z rąk tego świętego w Porcjunkuli habit zakonny, dając początek zakonowi "ubogich pań", zwanych później od jej imienia klaryskami. Wraz ze swymi naśladowczyniami, które wkrótce zaczęły się do niej przyłączać, prowadziła życie w ubóstwie przy kościele św. Damiana pod Asyżem, gdzie zmarła 11 sierpnia 1253 roku. W dwa lata później papież ogłosił ją świętą.

Drugi Zakon Franciszkański - Klaryski

          Klaryski żyją tym samym duchem, co franciszkanie. Potwierdził to sam św. Franciszek, który mówił, że "bracia i ubogie panie wyszli z tego świata w jednym i tym samym duchu.". Drugi zakon przez niego założony, tak samo jak pierwszy, zdąża drogą która obejmuje "czynienie pokuty, życie według Ewangelii, życie w najwyższym ubóstwie, we wspólnocie chrześcijańskiej, w wierności Kościołowi Katolickiemu". Klaryski prowadzą życie kontemplacyjne, w którym naczelne miejsce zajmuje modlitwa i rozważanie Bożych tajemnic. Swą modlitwą obejmują potrzeby Kościoła i całego świata. Dają równocześnie świadectwo życia we wspólnocie. także pracą rąk oddają cześć Bogu, na przykład troszcząc się o szaty liturgiczne.
          Do Europy Środkowo-Wschodniej pierwsze klaryski przybyły jeszcze za życia św. Klary, osiedlając się w Czechach i w Polsce, gdzie są obecne do dziś. Wstępowały tu do nich często, pociągnięte franciszkańskim ideałem ubóstwa, kobiety z królewskich rodów, takie jak św. Agnieszka z Pragi (+1282), córka króla czeskiego Przemysła Ottokara I, kanonizowana w 1989 roku przez Jana Pawła II.
Adresy Klasztorów Sióstr Klarysek w Polsce:

Siostry Klaryski
ul. Bandurskiego 6
33-340 Stary Sącz

Siostry Klaryski
ul. Grodzka 54
31-044 Kraków

Siostry Klaryski
96-318 Miedniewice


Powrót do "Franciszkańskiej Strony"
Webmaster e-mail: [email protected]Strona utworzona:      27 września 1996
Strona poprawiona:    4 grudnia 1998