Poezja franciszkańska

            Święty Franciszku z Asyżu, pomóż nam przybliżyć Chrystusa Kościołowi i dzisiejszemu światu! Ty, który nosiłeś w swoim sercu zmienne koleje losu ludzi Tobie współczesnych, wspieraj nas, abyśmy sercem, bliskim Sercu Odkupiciela, objęli sprawy ludzi naszej epoki, trudne problemy społeczne, ekonomiczne, polityczne, problemy kultury   i  cywilzacji współczesnej, wszystkie cierpienia, napięcia, kompleksy, niepokoje. Pomóż nam przełożyć to wszystko na prosty, przynoszący owoc, język Ewangelii. Pomóż nam rozwiązać te wszystkie problemy kluczem Ewangelii, aby Chrystus Sam mógł być dla człowieka naszych czasów Drogą, Prawdą i Życiem.

      Modlitwa Jana Pawła II w Asyżu, 5 listopada 1978 roku.
       
 

Jarosław Iwaszkiewicz - "Ptaszki św. Franciszka"
Beata Obertyńska - "Biedaczyna"
ks. Jan Twardowski - "***"
Sergiusz Riabinin - "Święty Franciszku"
ks. Janusz Pasierb - "Rozmowa o Franciszku"
Zofia Dormanowska - "Próba modlitwy"
Czesław Ryszka - "Wezwanie do św. Franciszka"
Franciszek Kamecki - "Litania do św. Franciszka"
Jerzy Kamil Weintraub - "Brata Franciszka Narodzeniowa przypowieść"
----- - "Modlitwa Franciszkańka"

Wkrótce inne poezje......

Jeśli znasz jakieś wiersze o tematyce franciszkańskiej napisz to je zamieszczę!Powrót do "Franciszkańskiej Strony"
Webmaster e-mail: [email protected]


Strona stworzona:      16 października 1996
Strona poprawiona:  16 października 1997