o. Dariusz
Szurko
OFM Conv.

       Ta część "Strony Kustodii Kanadyjskiej" jest prywatną stroną tworzącego ją Webministra o. Dariusza Szurko, franciszkanina.
       Przedstawiam się tym wszystkim, krórzy odwiedzają na internecie franciszkowe miejsce w Kanadzie. Tak więc, oto moja osoba w opisie własnym:

         Urodziłem się. 7 grudnia 1965 roku w Wałczu. Moimi rodzicami są Władysław i Małgorzata. Mam starszego ode mnie o dwa lata brata - Roberta. Dzieciństwo i młodość spędziłem w moim rodzinnym mieście chodząc najpierw do przedszkola, potem do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego a następnie do Liceum Ogólnokształcącego im . Kazimierza Wielkiego.

  
          Po zdaniu matury w 1984 roku wstąpiłem do zakonu franciszkańskiego, odbywając najpierw nowicjat w Smardzewicach koło Tomaszowa Mazowieckiego a po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych kontynuowałem moją formację zakonną i intelektualną studiując filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. 

          18 września 1987 roku wraz z dwoma innymi współbraćmi przybyłem do Kanady, gdzie w Grand Seminaire de Montreal studiowałem teologię. Dnia 2 sierpnia 1989 roku złożyłem śluby wieczyste w Gdańsku. Dnia 13 czerwca 1990 roku otrzymałem święcenia diakonatu z rąk biskupa pomocniczego Montrealu - Mgr Andre Cimichella. Studia ukończyłem w 1991 roku. W tym samym roku - 18 maja zostałem wyświęcony w Łodzi-Łagiewnikach przez ks. bp Mariana Kruszyłowicza OFM Conv.  
          Po święceniach pełniłem posługę duszpasterską w naszej franciszkańskiej parafii w Koszalinie. W 1992 roku powróciłem do Kanady i rozpocząłem pracę w parafii francusko-języcznej St-Antoine-Marie-Claret a następnie od 2002 roku w parafii M.B. Częstochowskiej. W latach 2004-2008 byłem wikarym w parafii Św. Trójcy w Montrealu, a obecnie jestem Rektorem Misji Św. Wojciecha i Św. Maksymiliana w Montrealu 

Powrót do "Strony Kustodii Kanadyjskiej"
©2009Webminister:
O. Dariusz Szurko OFM Conv.