Bł. Aniela z Foligno

(Wspomnienie 4 stycznia)


          Aniela urodziła się w Umbrii w roku 1248. Początkowo prowadziła życie dość próżne. Po swym nawróceniu wyrzekła się bogactw doczesnych i podjęła surową pokutę w III Zakonie św. Franciszka. W jej ślady wstąpiło wiele niewiast. Zasłynęła gorącą miłością ku Bogu i bliźnim. Ofiarnie służyła ubogim. Jaśniała pokorą i ubóstwem. Bóg obdarzył ją niezwykłymi łaskami, a zwłaszcza głębokim nabożeństwem do świętych tajemnic z życia Chrystusa Pana. Pozostawiła wiele pism, które zjednały jej miano "mistrzyni teologów". Zmara w Foligno w roku 1309.


Spis świętych i błogosławionych franciszkańskich.

e-mail: [email protected]

Strona stworzona:      6 października 1996
Strona poprawiona:  6 października 1996