Bł. Dydak Józef z Kadyksu

(Wspomnienie 24 marca)


          Dydak Józef Lopez Caamano (Józef Franciszek) urodził się w Hiszpanii w roku 1743. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w roku 1759. Po przyjęciu święceń kapłańskich głosił z niezwykłym powodzeniem Ewangelię w całej Hiszpanii, skutkiem czego nazwany został "nowym św. Pawłem". Działalność apostolską łączył w przedziwny sposób z kontemplacją. Był wielkim miłośnikiem krzyża. Zmarł w 1801 roku.


Spis świętych i błogosławionych franciszkańskich.

e-mail: [email protected]

Strona stworzona:      6 października 1996
Strona poprawiona:  6 października 1996