Św. Ignacy z Laconi

(Wspomnienie 11 maja)


          Ignacy Peis-Sanna, przedtem Wincenty, urodził się w laconii na Sardynii w roku 1701. W roku 1721 przyjął habit Braci Mniejszych Kapucynów. Przez 40 lat był kwestarzem w mieście Cagliari. Odznaczał się pokorą i miłością. Bóg udzielił mu szczgólniejszych darów łaski. Zmarł w roku 1781.


Spis świętych i błogosławionych franciszkańskich.

e-mail: [email protected]

Strona stworzona:      12 kwietnia 1996
Strona poprawiona:  12 kwietnia 1996