Św. Jakub z Marchii

(Wspomnienie 28 listopada)


          Urodził się w Monteprandone w 1394 roku. Początkowo myślał o karierze prawnika i w tym kierunku odbywał studia w Perugii, które ukończył chwalebnie. Niebawem wstępuje do Zakonu Braci Mniejszych, studiuje teologię i zostaje kapanem. od tej pory całę swe życie poświęca na pracę kaznodziejską. jako gorliwy misjonarz przewędrował całe Włochy i Europę, szerząc gorliwie kult Najświętszego Imienia Jezus.. Występował w charakterze legata Stolicy Apostolskiej i w jej imieniu przeprowadzał rozmowy z blędnowiercami dla pojednania ich z Chrystusem i Kościołem. Zmarł w Neapolu w 1476 roku.


Spis świętych i błogosławionych franciszkańskich.

e-mail: [email protected]

Strona stworzona:      6 października 1996
Strona poprawiona:  6 października 1996