Św. Katarzyna z Bolonii

(Wspomnienie 9 maja)


          Katarzyna urodziła się w Bolonii w roku 1413. Z rodzinnego domu wyniosła wszechstronne wykształcenie. W roku 1431 wstąpiła do Zakonu Klarysek w Ferrarze. Wyznaczona na mistrzynię nowicjuszek, znakomicie je kształciła. W roku 1456 założyłą klasztor w Bolonii, którym kierowała aż do śmierci. Zajaśniała wielu cnotami, a szczególnie pokorą i ubóstwem. Napisała również kola dzieł pożytecznych do osiągnięcia doskonałości. Zmarła w 1463 roku.


Spis świętych i błogosławionych franciszkańskich.

e-mail: [email protected]

Strona stworzona:      12 kwietnia 1996
Strona poprawiona:  12 kwietnia 1996