Bł. Luchencjusz z Poggibonsi

(Wspomnienie 28 kwietnia)


          Luchencjusz urodził się niedaleko Castrum Bonitium w Etrurii. W pierwszym okresie swego życia zajmował się kupiectwem. Idąc za natchnieniem Bożej łaski rozdał swój majątek ubogim i - według tradycju - jako pierwszy przyjął habit III Zakonu. Odznaczał się miłością względem bliźnich, ubóstwem, pokorą, prostotą i surowością życia. Zmarł około roku 1260 mając prawie 80 lat.Spis świętych i błogosławionych franciszkańskich.
Wemmaster e-mail: [email protected]Strona utworzona:      6 października 1996
Strona poprawiona:  14 października 1997