tel. 514 297 1667 (Pani Aurelia)
kaszubyontario@gmail.com

Regulamin Franciszkańskiego Ośrodka Rekolekcyjno Wypoczynkowego
Regulations of the Franciscan Retreat and Recreation Kaszuby Center

Strona w budowie

PRZEBUDOWA OŁTARZA W KATEDRZE POD SOSNAMI

Strona Franciszkańskiego Ośrodka Rekreacyjno Wypoczynkowego służącego głównie harcerzom i ich rodzinom.
W sezonie letnim otaczamy gości opieką duszpasterską.
 

POLSKI OŚRODEK NA KASZUBACH

Polakom zamieszkałym w Kanadzie, i nie tylko, dobrze znane są okolice Barry's Bay i Wilna w Prowincji Ontario, (Renfrew County). W sezonie letnim ożywiają się brzegi jezior, zaczyna się ruch w domkach letnich, w Ośrodku Harcerskim i Franciszkańskim. Z wakacji na Kanadyjskich Kaszubach korzysta już kilka pokoleń, a tereny te zostały „odkryte” przez przybyłych po wojnie Polaków. Oczarowani oni byli, podobnie jak my dzisiaj, malowniczym krajobrazem, jakże często przypominającym kraj ojczysty, zarzucili tu swe tułacze kotwice i tak powstała tradycja, która uczyniła te tereny drogie i bliskie im i nam. Jednakże urok przyrody nie był tu jedynym przyciągającym magnesem. Ważny czynnik stanowiła też obecność ludności kaszubskiej zamieszkującej te okolice. Pierwsza ich grupa przybyła tu już pod koniec lat pięćdziesiątych XIX wieku i byli oni nie tylko pionierami osadnictwa w tym zakątku Kanady, ale też i pierwszymi osadnikami pochodzenia polskiego w Kanadzie. A więc gdy wygodne samochody mkną wstęgami szos aby zawieźć nas do tej pięknej krainy wzgórz i jezior pamiętajmy o tych, którzy przedzierali się kiedyś pieszo przez nieprzebyte lasy aby ciężką pracą stworzyć podwaliny dla rozwoju tego terenu. Okolice niegdyś odizolowane, dziś są włączone w ogólny nurt kanadyjskiego życia. Ale wśród ludności pozostała świadomość pochodzenia, przywiązanie do dawnych tradycji i do mowy ojców. I tak na Kanadyjskich Kaszubach dawne życie splata się z nowym, a pamięć przeszłości jest bogactwem duchowym przekazywanym z pokolenia na pokolenie.


W majowy długi weekend (Victoria Day) 2019
Modlitwa harcerska

1. O, Panie Boże, Ojcze nasz,
W opiece swej nas miej.
Harcerskich serc Ty drgnienia znasz,
Nam pomóc zawsze chciej.

      Wszak Ciebie i Ojczyznę
      Miłując, chcemy żyć,
      Harcerskim prawom w życia dniach
      Wiernymi zawsze być.

2. O, daj nam zdrowie dusz i ciał,
Swym światłem zagłusz noc
I daj nam hart tatrzańskich skał,
I twórczą wzbudź w nas moc.

      Wszak Ciebie i Ojczyznę...

3. Na szczytach górskich i wśród łąk,
W dolinach bystrych rzek
Szukamy śladów Twoich rąk,
By życie z Tobą wieść.

      Wszak Ciebie i Ojczyznę...

4. Przed nami jest otwarty świat,
A na nim tyle dróg.
Choć wiele ścieżek kusi nas,
To dla nas tylko Bóg.

      Wszak Ciebie i Ojczyznę...