Parafia

Parish: Mission / Reference: Ethnic Communities

    Pragniemy powitać wszystkich odwiedzających tę stronę internetową oraz odwiedząjacych nasz kościół. Obecna strona jest pomocą w informacji i komunikacji dla naszych parafian oraz osób z zewnątrz. Może być też okazją do zapoznania się z historią i architekturą kościoła. Najważniejszą działalnością parafii jest duszpasterstwo: Msze św., Sakramenty, Nabożeństwa, Misja i Ewangelizacja oraz współpraca z organizacjami polonijnymi. Ważną rzeczą jest duszpasterstwo dla mieszkańców okolicy w której znajduje się parafia. Do naszego kościoła przychodzą osoby polsko i angielsko języczne. Od wielu lat parafię irlandzką a potem po irlandzką tworzyli Włosi, Portugalczycy a później też Polacy. Wiele rodzin i małżeństw jest mieszanych. Roztaczamy nad nimi duchową opiekę. Przede wszystkim jednak jest to duszpasterstwo polonijne. Dziękujemy wszystkim naszym parafianom i wszystkim przybywającym do naszego kościoła za wsparcie modlitewne i dobroczynne. Dziękujemy wszystkim naszym dobrodziejom i pamiętamy o nich w modlitwie. Wszystkim zwiedząjacym i wszystkim gościom życzymy miłego pobytu. Niech patronowie naszej parafii Św. Michał Archanioł i Św. Antoni z Padwy wstawiają się za wami. Zapraszamy do naszej parafii!
    (Duszpasterze)


Komunikat


WITAMY WSZYSTKICH PARAFIAN!
OTWARCIE NASZEGO KOSCIOŁA OD 28 CZERWCA


LIST O PONOWNYM OTWARCIU KOŚCIOŁÓW.
Drodzy parafianie,
Prawdopodobnie słyszeliście oświadczenie rządu Quebecu, że pozwoli od 22 czerwca na ponowne otwarcie miejsc kultu z udziałem maksymalnie 50 osób. Niedawno otrzymaliśmy również wskazówki od Archidiecezji dotyczące kroków mających na celu ponowne otwarcie kościołów w bezpieczny sposób. Procedura zaproponowana przez Archidiecezję będzie naszym przewodnikiem i pomocą jak należy to robić.
Jak wszystkie parafie, stawiamy czoła własnym wyzwaniom i musimy przyjąć własny rytm, aby móc ponownie przyjąć parafian przy jednoczesnym przestrzeganiu wytycznych. Zapewniamy, że naszym priorytetem będzie zapewnienie bezpieczeństwa osobistego poprzez wdrożenie niezbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W tym momencie nasz zespół duszpasterski stara się znaleźć sposób na wdrożenie tych wytycznych, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb, zasobów i specyfiki naszej parafii.
Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby informować naszych parafian o naszym planie działania przy użyciu środków komunikacji dostępnych w naszej parafii poprzez (ambonę, stronę internetową, e-mail, telefon, pocztę lub różne media społecznościowe). Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu wolontariuszy pracujących nad ponownym otwarciem i utrzymaniem publicznego dostępu do naszego kościoła, prosimy o kontakt z komitetem parafialnym.
Dostosowanie do nowych warunków naszego życia podczas Covid-19 w ciągu ostatnich kilku miesięcy nie było łatwe dla każdego z nas. Ale pomimo naszego fizycznego oddzielenia się od siebie, jesteśmy zjednoczeni wszyscy w duchowej wspólnocie. Dziękujemy za nieustające wsparcie i współpracę. Szczególne podziękowania dla komitetu parafialnego i wspólpracownikow oraz wolontariuszy.
Duszpasterze OO. Franciszkanie (OFM Conv)

LETTER TO PARISHIONERS.
Re-opening of our parish church.
Dear Parishioners, You may have heard that the Quebec government has authorized the reopening of places of worship as of June 22, now permitting public gatherings of up to 50 people. In addition, we have recently received guidelines from the Archdiocese regarding the steps to take in order to reopen our church in a safe, secure manner. While the procedures suggested by the Archdiocese will be our guide to re-opening, like all parishes, we face our own challenges and need to adopt our own timeline for welcoming parishioners back, while respecting the guidelines. Be assured that our first priority will be to ensure your personal safety by implementing the necessary health and security measures. At this stage, our pastoral team is accessing how to implement the safety guidelines in keeping with the needs, resources and character of our parish. The guidelines also recommend a gradual re-opening, beginning with making the church available for private personal prayer and offering the Sacrament of Reconciliation, before conducting public services. Please be assured that we will make every effort to keep you informed of our plan of action, using the communications means available to our parish (such as email, telephone, postal mail, parish website). If you are able to join our volunteer team that will prepare the reopening and maintaining of our church for public access, please contact: Adjusting to life under the threat of COVID-19 during these past few months has not been easy for any of us. But despite our physical separation from one another, I remain confident and united to you in spiritual communion. Thank you for your ongoing support and co-operation as we begin our phase of gradual “deconfinement.”
Franciscan Fathers


Informacje diecezjalne o otwarciu parafii w Montrealu:

https://diocesemontreal.org/fr/ressources/personnel-pastoral

INSTRUKCJA

Jak należy zachować się w kosciele: