Duszpasterstwo

Chrzty

W niedziele po Mszy Świętej o godz. 11:00. Zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed terminem. Rodzice i chrzestni powinni wziąć udział w katechezie przygotowującej do Sakramentu Chrztu Św.

Śluby

Zgłaszać sześć miesięcy przed terminem. Dostarczyć Świadectwo Chrztu i Bierzmowania. Wziąć udział w kursie przedmałżeńskim w ośrodkach diecezjalnych do tego wyznaczonych

Chorzy

Chorych odwiedzamy w każdy pierwszy piątek miesiąca oraz w każdym czasie na osobistą prośbę i wezwanie.

Pogrzeby

Po zgłoszeniu się do domu pogrzebowego należy przyjść lub zadzwonić do parafii i uzgodnić ceremonię pogrzebową.

Organista

Parafia Św. Michała i Św. Antoniego:
Edward Domański, tel. 450 451 6353, kom. 514 975 8453

Pierwsza Komunia św. i Bierzmowanie

Katechezę w j. polskim i angielskim prowadzi katechetka. Katecheza prowadzona jest po Mszach św. niedzielnych o godz. 11.00 w salce parafialnej. Rodzice i osoby dorosłe (do Bierzmowania) proszone są o zgłoszenie się bezpośrednio do katechetki lub do kancelarii parafialnej.

Zaopatrzenie w dewocjonalia:
Polski Sklep Religijny "Vaticano Catholic Store": Adam Kusnirewicz, tel. +1 647 401 4751; Cel. +1 905 276 6449

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych o charakterze modlitewnym
i formacyjnym. Obowiązuje je Ceremoniał Żywego Różańca oprac. w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego. Stowarzyszenie Żywego Różańca zostało założone przez tercjarkę dominikańską, Służebnicę Bożą Paulinę Jaricot († 1862) w Lyonie w roku 1826. Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu. W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw intencje polecane przez papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną, oraz chętnie przyjmuje specjalne intencje polecane przez biskupa miejsca. Żywy Różaniec kieruje się postanowieniami Kodeksu Prawa Kanonicznego, szczególnie tymi, które dotyczą prywatnych stowarzyszeń wiernych (kan. 321-326), oraz uchwałami Konferencji Episkopatu Polski. Statut Żywego Różańca (na terenie Polski w danej diecezji) obowiązuje po wprowadzeniu go dekretem Biskupa Diecezjalnego. Spotkanie członków Żywego Różańca odbywa się według ustalonego programu.


Program spotkania formacyjnego Żywego Różańca:
9.15 - Spotkanie członków Żywego Różańca odbywa się w pierwszą niedzielę miesiąca w sali parafialnej
- Od zelatorki (osoby odpowiedzialnej za "Żywy Różaniec"), wszystkie osoby otrzymują comiesięczną katechezę (rozważania w oparciu o literaturę katolicką jak np. pismo "Różaniec")
- Na spotkaniu wymienia się tajemnice różańcowe
9.45 - W kościele na zakończenie Mszy św. kapłan z całą parafią odmawia 10 różańca i odczytuje wyznaczone intencje Żywego Różańca.CEREMONIAŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA (1977 r.)


STATUT ŻYWEGO RÓŻAŃCA (2012 r.)

(Fatimskie) Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca (pięciu sobót) bierze początek z Orędzia Fatimskiego. To wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi według czterech wskazań: spowiedzi, komunii, różańca, rozważania. Oprócz pierwszych sobót miesiąca w parafiach (w Polsce), comiesięczne Nabożeństwa Fatimskie odbywają się 13 dnia miesiąca od maja do października (w rocznicę objawień Matki Bożej Fatimskiej). Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych (KKK 1471). Parafianie lub stała grupa modlitewna spotyka się na modlitwie w pierwsze soboty miesiąca na nabożeństwie aby uczestniczyć w ustalonym programie.

Program Pierwszej Soboty Miesiąca:
7.30 - Godzinki
8.00 - Msza św. z Komunią wynagradzającą Niepokalanemu Sercu NMP (j. polski)
- Spowiedź
8.30 - Różaniec z adoracją
- Rozmyślanie prywatnie (w dowolnym czasie)
9.00 - Msza św. wynagradzająca (j. angielski)

Cztery warunki Fatimskiego Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca:
1. W pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Można także skorzystać z łaski sakramentu pojednania wcześniej, byleby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego;
2. Przyjąć Komunię Św. w pięć pierwszych sobót miesiąca w intencji wynagradzającej;
3. Odmówić pięć tajemnic różańcowych (wybraną część różańca);
4. Przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe (lub wybraną jedna tajemnicę) ofiarując tę medytację w intencji wynagradzającej.BROSZURA (Modlitwy)


PROGRAM (Modlitwy)