WIELKANOC 2014

DRODZY PARAFIANIE I PRZYJACIELE :

Tegoroczny okres Wielkiego Postu, oprócz tradycyjnych nabożeństw wielkopostnych, w których uczestniczyliśmy został wzbogacony obecnością kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, w dniu 17 i 18 marca. Maryja wędrująca poprzez kraje i kontynenty pod hasłem: „Z Maryją Częstochowską w obronie życia”, przypomniała nam o świętości i godności człowieka, od momentu poczęcia, do naturalnej śmierci. O tę świętość i godność ludzkiego życia mamy obowiązek zabiegać wszyscy, broniąc życia nienarodzonych. Wielki Post każdego roku nam o tym przypomina. Przygotowuje nas do przeżywania tajemnicy cierpienia, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, dla ratowania godności dziecięctwa Bożego, w każdym człowieku. To ze względu na wielką godność człowieka, jak też niepojętą miłość do rodzaju ludzkiego, Chrystus oddał za nas swoje życie. Dlatego na zbliżające się Święta Wielkanocne, pragniemy życzyć Wam głębokiego poczucia własnej godności. Pamietajmy, że każdy człowiek jest świątynią Ducha Świętego, a zatem należy mu się szacunek. Niech Zmartwychwstały Chrystus utwierdzi nas i naszych najbliższych w tym przekonaniu, że jesteśmy wezwani do życia z Bogiem w wieczności. Tylko poczucie własnej wartości może nas zmobilizować do podjęcia ciężkiej pracy, nad kształtowaniem naszej osobowości i wspinania się po drabinie doskonałości, na szczyty człowieczeństwa. Niech radosne Alleluja rozbrzmiewa w naszych sercach.

Szczęść Boże.

Wasi duszpasterze:

O. Wacław O. Józef O. Darek
oraz Rada parafialna


DEAR PARISHIONERS AND FRIENDS

Besides the traditional devotions we participated in during this Lent, we had a chance to welcome to our parish a copy of the miraculous Icon of Our Lady of Czestochowa, on the 17th and 18th of March. The Blessed Virgin Mary, who is traveling through countries and continents with the watchwords, “With the Blessed Virgin Mary of Czestochowa in defense of life”, which remind us of the great dignity of human life from the moment of conception to its natural death. With all our might we must protect the life of the unborn and the life of the sick and elderly. Lent is the time of preparation for Easter and this time reminds us that Jesus died on the cross for us to save our human dignity, because we are all created in the image and likeness of God and are his children. This coming Easter we pray that you always have a deep feeling of gratitude for the gift of life and most of all for the gift of salvation. We must remember that each human being is the temple of the Holy Spirit and deserves our greatest respect. May the risen Christ remind us that we are called to live with God in heaven. Only the consciousness of our great dignity and our Christian vocation can give us the power to work hard at improving our way of life and becoming more Christ like. May the glory of Easter joyfully sound in your hearts.

God bless all of you.

Franciscan Friars and Parish Council

następna strona