BOŻE NARODZENIE 2014

DRODZY PARAFIANIE :

W tym roku Święta Bożego Narodzenia włączają się w nurt Roku Życia Konsekrowanego, ogłoszonego przez papieża Franciszka wraz z pierwszą niedzielą Adwentu. Ojciec Święty pragnie podkreślić znaczenia osób konsekrowanych we wspólnocie Kościoła. Dla wielu chrześcijan ten sposób życia jest nie zrozumiały. Dlatego bieżący Rok Liturgiczny da nam możliwość bliższego przyjrzenia się tej formie życia w Kościele. Tylko człowiek zakochany w Bogu może pełniej zrozumieć niepojęta tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia wraz z osobami konsekrowanymi, które przez swoją modlitwę i kontemplację towarzyszą nam w pielgrzymce wiary, starajmy się zgłębić i głęboko przeżyć kolejne już święta Bożego Narodzenia w naszym życiu. Niech będzie to czas wzmożonej modlitwy i refleksji, czas zadumy nad wielka miłością Boga do człowieka. Aby lepiej zrozumieć tę prawdę potrzebne jest zrozumienie potrzeby modlitwy i kontemplacji. Tego uczą nas osoby konsekrowane. Myślę, że dobrej lekcji udzieliła nam Siostra Konstancja, Kamedułka, która kilka tygodni temu w naszym kościele mówiła o istocie życia zakonów kontemplacyjnych i potrzebie nieustannej modlitwy zanoszonej do Boga, aby przebłagać Go za grzechy świata. Pragniemy życzyć Wam i Waszym najbliższym modlitewnego i refleksyjnego przeżycia Tajemnicy Wcielenia. Niech Boże Dziecię obdarzy Was swoimi łaskami. Niech udzieli Wam pokoju serca i napełni Was prawdziwą radością.

Szczęść Boże.

Wasi duszpasterze:

O. Wacław O. Dariusz O. Adam
oraz Rada parafialna


DEAR PARISHIONERS

This year our Christmas celebration will be included in the Year of Consecrated Life, pronounce by pope Francis on the first Sunday of Advent. Our Holy Father desires to point out the importance of consecrated man and woman in the life of the Church. For many Catholics this way of life is not fully understood. That is why this Year of Consecrated Life will give us an opportunity to better understand this form of life in the heart of the Church. Only the person who is in love with God could better understand the mystery of the Incarnation. In our preparation for Christmas, together with the people who dedicated their lives to God, who are walking with us on the path of faith, let us try understand better upcoming of the birth of Child Jesus. Let this is be a time of prayer and meditation and understanding how much God loves the world. The prayer and meditation is taught to us by persons who have beet consecrated. I think this lesson was taught us by Sister Konstancja of the Camedulates, who a few weeks ago spoke in our church about contemplative life and the need for prayer to ask God to forgive the sins of the world. We would like to wish you and your loved ones a prayerful and reflective experience of the meaning of Christmas. May the Child Jesus bestow the gift His gift of grace on you. May Hi grant you peace of heart and give you true joy. God bless you.

God bless all of you.

Fr. Wacław Fr. Dariusz Fr. Adam

następna strona