WIELKANOC 2015

DRODZY PARAFIANIE I PRZYJACIELE :

Wielki Postu przygotowuje nas do głębszego przeżycie Tajemnicy Paschalnej. Kościół naśladując swojego Mistrza, który zanim rozpoczął swoją działalność publiczną, udał się na pustynię, aby tam w ciszy i na odosobnieniu rozmawiać ze swoim Ojcem, zachęca nas, abyśmy czynili podobnie. Dlatego, jako Wasi duszpasterze mamy głęboką nadzieję, że każdy z Was miał okazję udania się na „odludne” miejsce, aby rozmawiać z Bogiem, aby wglądnąć w swoje serce, aby krytycznie ocenić siebie i podjął konieczne decyzje, niezbędne w naszym przygotowaniu do Świąt Wielkanocnych. Okres Wielkiego Postu to czas święty. Dlatego mamy nadzieję, że wykorzystaliście go dobrze. Nabożeństwa wielkopostne, modlitwy, jałmużna, post a przede wszystkim Sakrament Pokuty pomagały nam zbliżyć się do Boga i bliźniego. Kiedy w poranek wielkanocny staniemy przy pustym grobie Chrystusa, niech nasze serca przenika głęboka radość i nadzieja. Radość z tego, że Bóg tak bardzo nas ukochał i nadzieja, że razem z Nim pewnego dnia zmartwychwstaniemy! Życzymy Wam, Drogim naszym Parafinom, jak też sympatykom naszego kościoła i Parafii, każdemu z was osobiście i Waszym rodzinom radosnych, zdrowych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Szczęść Boże.

Wasi duszpasterze:

O. Wacław O. Adam O. Darek
oraz Rada parafialna


DEAR PARISHIONERS AND FRIENDS

Lent is the time for us to prepare our hearts for a deeper understanding of the Paschal Mystery. The church follows Christ, who before beginning His public ministry, spent forty days in the dessert, in quiet and isolation, to speak with His Father. He invites us to do the same. We as your ministers, have a hope that each of you had a chance during Lent to find your own" dessert" in which you spoke with God and searched your heart and made important decisions with regards to your preparation for Easter. I hope that during this holy time of lent you participated in our Lenten devotions, received the sacrament of penance, spent extra time in prayer and gave alms. All this preparation should have brought us a closer relationship with God and neighbor. On Easter morning, when as a parish family, we stand by the empty tomb of Christ, may our hearts experience great joy that God so loves us and hope that one day we will be raised to eternal life with Him. We would like to wish all our parishioners and friends a Blessed and Happy Easter. .

God bless all of you.

Franciscan Friars and Parish Council

następna strona