Szczęść Boże !

DRODZY PARAFIANIE :

Ikona Częstochowska wędruje przez cały świat w obronie życia. Była w wielu krajach: Rosja, Kazachstan, Białoruś, Ukraina, Białoruś, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Słowenia, Chorwacja, Włochy, Austria, Liechtenstein, Szwajcaria, Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Hiszpania, Portugalia i USA.

The Icon will be at the Polish parish of Our Lady of Czestochowa in Montreal on March 17 and 18. Montreal schedule (Polish Parish of Our Lady of Czestochowa) Address: 2550 Gascon Ave. Montreal, Quebec H2K 2W6

Monday March 17, 2014:

6 pm. Welcoming
7 pm. Holy Mass
8 pm. Vigil parish grup in front of the Icon
9 pm. Apel Jasnogorski
9:30 - 11 pm. Personal prayer in front of the Icon.

Tuesday March 18
8 am. - prayers in honour of Our Lady
8:30 am. - Holy Rosary
9 am. - Holy Mass
10 am. - Closing Ceremony and departure for Ottawa

następna strona