Parafia Świętej Trójcy w Montrealu

Parafia Świętej Trójcy w Montrealu

The Most Holy Trinity Parish in Montreal

Paroisse de la Très-Sainte-Trinité à Montréal

Polska Liga Katolicka

Kontakt

Prezes Mirka Motyka - 514-366-3375

‍        Polska Liga Katolicka została założona 30 stycznia 1927 roku przez księdza prałata Wincentego Helenowskiego, proboszcza parafii Świętej Trójcy. Tak więc w tym roku obchodzi 90 lat swojego istnienia.

‍        Od 1927 do 1939 roku Polska Liga Katolicka liczyła 350 członków w Pointe Saint Charles, gdzie była najliczniej skupiona Polonia. Pod ich opieką 120 dzieci i młodzieży uczyło się języka polskiego, śpiewu i gimnastyki. Dzieci i młodzież brały udział w obchodach świąt narodowych i utworzyły pierwszą drużynę harcerską w Montrealu.

‍        Od 1928 do 1943 roku Polska Liga Katolicka brała udział w zbiórce pieniędzy na spłatę długu ciążącego na nowym kościele, na pomoc dla bezrobotnych oraz pomagała w pochówku zmarłych nie mających żadnych funduszy. Zbierała również pieniądze na Fundusz Obrony Narodowej, na potrzeby Wojska Polskiego w Anglii i na Środkowym Wschodzie oraz dla rodaków deportowanych do Rosji.

1 maja 1934 roku Polska Liga Katolicka przeniosła się do parafii Świętej Trójcy, gdzie wspierała inicjatywy i działania Komitetu Parafialnego, szczególnie w potrzebach budowy i wyposażenia kościoła.

2 czerwca 1935 roku została dokonana poprawka w statutach Polskiej Ligi Katolickiej i po raz pierwszy kobiety mogły należeć do tej organizacji. Na początku członkami byli tylko mężczyźni.

‍        14 kwietnia 1940 roku Polska Liga Katolicka ufundowała i ofiarowała Generałowi Józefowi Hallerowi sztandar dla jednego z polskich pułków stacjonujących w Anglii. Wręczenie sztandaru odbyło się w czasie bankietu w sali parafialnej Świętej Trójcy. Generał Władysław Sikorski przysłał z tej okazji list z Londynu pisząc, że sztandar „będzie...zawsze przypominał o gorącym umiłowaniu Polski przez jej ziomków w Kanadzie”. Ofiarowany sztandar znajduje się w muzeum Wojska Polskiego w Londynie.

‍        W 1959 roku przyjechał z Polski założyciel Polskiej Ligi Katolickiej, ksiądz prałat Wincenty Helenowski. Na jego cześć, Polska Liga Katolicka urządziła dwa bankiety.

‍        W 1945 roku Polska Liga Katolicka brała czynny udział w tworzeniu Kongresu Polonii Kanadyjskiej (Quebec).

‍        W latach osiemdziesiątych przybyło do Montrealu wielu nowych imigrantów z Polski. Polska Liga Katolicka aktywnie pomagała im w znalezieniu mieszkania, pracy i szkoły dla dzieci.

‍        We wrześniu 1987 roku Polska Liga Katolicka uroczyście obchodziła 60-lecie. Podczas uroczystej Mszy Świętej i spotkania na bankiecie, członkowie otrzymali podziękowanie i gratulacje za pracę, trud i poświęcenie jako oddani patrioci i wierzący katolicy.

‍        W 2007 roku Polska Liga Katolicka obchodziła Jubileusz 80-lecia.  Z tej to okazji został zakupiony mniejszy sztandar, gdzie po jednej stronie jest Orzeł Biały i napis „Polonia Semper Fidelis”, a po drugiej stronie jest Matka Boska Częstochowska otoczona napisem „Polska Liga Katolicka w Montrealu - La Ligue Catholique des Polonais à Montréal”. 

Obecnie Polska Liga Katolicka wspiera finansowo parafię Świętej Trójcy oraz misje prowadzone przez polskich franciszkanów w Kenii i w Ekwadorze, jak również Fundację Polskiego Instytutu Dobroczynnego, Polską Szkołę Sobotnią im. Gen. Władysława Sikorskiego oraz Komitet Pomocy biednym rodzinom w Polsce. Członkowie brali i biorą udział w takich organizacjach jak: Kongres Polonii Kanadyjskiej (Quebec); Kanadyjsko-Polska Federacja Dobroczynna Inc.; Rada w Polsko-Kanadyjskim Instytucie Dobroczynności; Fundacja Polsko-Kanadyjskiego Instytutu Dobroczynności; w Komitecie Konsultacyjnym przy Polskim Instytucie Dobroczynnym. Wielu z członków Polskiej Ligi Katolickiej należało i należy do Komitetu Parafialnego, pomagając w różnych spotkaniach parafialnych jak Opłatek, Święconka, Bazar, Jubileusze, itd.

Administrator: o. Dariusz Szurko, OFM Conv.