FRANCISZKANIE KONWENTUALNI W KANADZIE I USA

DELEGATURA

Zarząd


Obecny Deleget i jego wspólpracownicy zostaną wybrani

na Definitorium Prowincji

św. Maksymiliana Marii Kolbe w Gdańsku

dnia 2 paxdziernika 2023 roku!

Administrator: o. Dariusz Szurko, OFM Conv.