START

MSZE ŚWIĘTE

NABOŻEŃSTWA

SAKRAMENTY

BIURO

BIULETYN

KAPŁANI

KOMITET

ORGANIZACJE

KOMUNIKATY

KONTAKT

Parafie Polonijne

Inne Linki

GALERIE

WatykanZakonProwincjaKustodiaDiecezja         reklamy

Rys historyczny


Wyciąg z Komunikatu Kurii Diecezjalnej skierowanego do duszpasterzy w dniu 22 stycznia 2021

Zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym wydanym 22 stycznia 2021, Rząd Quebecu planuje złagodzić przepisy dotyczące miejsc kultu:

- Miejsca kultu mogą być otwarte dla maksymalnie 10 uczestników.

- Standardowe środki sanitarne pozostają w mocy:
    a) 2 metry odległości fizycznej, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz miejsca kultu;
    b) dezynfekcja rąk;
    c) zakrywanie twarzy maską.

- Śpiew wspólnotowy jest zabroniony.

- Na wszystkie Msze święte i nabożeństwa obowiązuje lista obecności.

Tak więc do 8 lutego (lub do czasu nowych dyrektyw władz publicznych):

- Kościoły mogą być otwarte, a Msze święte mogą być sprawowane z maksymalnie 10 uczestnikami.

- Pogrzeby mogą się odbywać z maksymalnie 25 uczestnikami.

- Celebrowanie ślubów jest obecnie zabronione w miejscach kultu.

Otwierają się więc nowe możliwości (z uwzględnieniem maksymalnej liczby 10 uczestników, w tym:

1) Otwarcie kościołów na Msze święte w dni powszednie.

2) Szafowanie sakramentu pojednania.

Więcej szczegółów podamy na początku przyszłego tygodnia.

 


W związku z powyższym Komunikatem Ojciec Proboszcz postanawia:

Od dnia 23 stycznia do dnia 8 lutego Msze święte będą sprawowane dla maksymalnej liczby 10 osób:

1. w dni powszednie o godz. 8.00; ponadto w środy i piątki o godz. 18.00.

2. Msze święte niedzielne będą sprawowane:

a) w sobotę o godz. 18.00
b) w niedzielę o godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 i 18.00.

By nie przekroczyć limitu, na wszystkie Msze święte niedzielne (z sobotnią włącznie),
na Msze święte wieczorne w środy i w piątki
(włącznie z piątkową adoracją Najświętszego Sakramentu),
na Mszę świętą poranną w pierwszą sobotę miesiąca (7 lutego)
należy koniecznie zapisywać się w parafii telefonicznie. Patrz kontakt.

___________________________________________________


Nowe restrykcje Covid-19 Komunikat Ojca Proboszcza

Drodzy Bracia i Siostry,

W związku z nowymi zarządzeniami Rządu Quebecu i zaleceniami Arcybiskupa Lépine, uaktualniam restrykcje dotyczące parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, które trwać będą w okresie od północy z piątku 8 na sobotę 9 stycznia do 8 lutego 2021 r.

 1. Msze święte: Msze święte z udziałem ludu w naszej parafii są zawieszone. Msze święte we wszystkich przyjętych intencjach zostaną odprawione bez udziału ludu. Zachęcam do uczestnictwa w Mszach świętych poprzez internet, telewizję i radio oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej. Arcybiskup Lépine na czas pandemii ponawia dyspensę od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej do odwołania.

 2. Pogrzeby: Jedynym wyjątkiem od powyższej reguły są Msze święte pogrzebowe, w których może uczestniczyć nie więcej niż 25 osób: członków rodziny lub przyjaciół.

 3. Udzielanie Komunii świętej i sakramentu pokuty jest zawieszone.

 4. Sakramenty Małżeństwa, Chrztu i Bierzmowania zostają zawieszone.

 5. Sakrament Chorych: Jedynym dopuszczalnym przypadkiem jest namaszczenie osoby zagrożonej rychłą śmiercią. Kapłan może udać się do umierającego na prośbę rodziny w miejscach, do których dostęp jest dozwolony.

KOMUNIA DO UST NIE JEST BOGU BARDZIEJ MIŁA


 

MODLITWA O USTANIE PANDEMII

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirusa,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, Lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowej pandemii,
ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 

Czas ucieka, wieczność czeka!
Panie Boże, ratuj świat od zagłady! Matko Boga i Matko nasza, opiekuj się nami!