Remont ołtarza w „Katedrze pod Sosnami”

  Ołtarzowi temu grozi zawalenie. Wsporniki podtrzymujące wiatę ołtarza są spróchniałe. Podobnie jest z poziomymi belkami na których stoi ołtarz i innymi drewnianymi elementami. Praktycznie nie ma on fundamentów, gdyż belki te leżą tylko na ułożonych na ziemi pustakach, które nie spełniają roli fundamentów. Spróchniały dach też jest do wymiany. Całość zatem wymaga generalnego remontu.

              

  Zgodnie z prawem na remont potrzebna jest zgoda zarządu miasta.

  Wykonane w roku 2021 plany geodezyjne pokazują, że ołtarz ten stoi tylko częściowo na działce prawnie należącej do ojców franciszkanów. Większa jego część zajmuje okalającą jezioro ziemię zwaną Shoreline Road Allowance, należącej do miasta. Część tej ziemi trzeba zatem od miasta wykupić. Procedury te są czasochłonne, a ojcowie franciszkanie sprawę tę powierzyli kompetentnemu architektowi panu Stefanowi Gdyczyńskiemu, zapewne znanemu Polonii, zwłaszcza harcerzom.

Na kupno wspomnianej ziemi potrzebna jest zgoda różnych podmiotów:
• Bell Canada,
• Hydro One Networks Inc.,
• Ministry of Natural Resources and Forestry,
• Ministry of Transportation, Ontario,
• Ontario Power Generation, Inc.
• and Public Works & Government Services.

• Po zakończeniu tego etapu miasto przygotuje dokumenty dekretu (bylaw), który zostanie przedstawiony Radzie i omówiony na posiedzeniu Rady.
• Gdy dekret zostanie prawie zatwierdzony, dwukrotnie będzie opublikowany w lokalnej prasie. Informacja o tym będzie wywieszona przy głównym wjeździe do posesji i pozostanie tam przez 30 dni. Jeśli nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia, dekret zostanie ponownie rozpatrzony przez Radę.

• Jeśli zostanie zaakceptowany, publiczność ma 30-dniowy termin na zgłoszenie uwag.
• Jeśli nie będzie zastrzeżeń ze strony publiczności, nastąpi sprzedaż ziemi.
• Fakt sprzedaży/kupna zostanie zarejestrowany w akcie własności.
• Wszystko to zajmie bardzo dużo czasu.

  W sezonie 2021 przy ogromnej pomocy Harcerzy na remont ołtarza zebrano kwotę: $84 316.47. Ofiarodawcy, będą zdziwieni, że w tym sezonie 2022 widoczne prace renowacyjne jeszcze się nie zaczęły i prawdopodobnie nie zaczną się do września/października 2022. Nie znaczy to, że nic nie zostało zrobione. Zrobiono to, co było możliwe. A jest to czasochłonny etap załatwiania biurokratycznego. Pan architekt Stefan Gdyczyński jest z franciszkanami w stałym i owocnym kontakcie.

  A oto jego sprawozdanie z dnia 12 maja 2022.

Jeśli chcesz wesprzeć projekt ratowania ołtarza w Katedrze pod Sosnami, a gdyby funduszów wystarczyło to i konserwacji wielkiego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, wymiany spróchniałych ławek, wybudowania nowych szaletów - wyślij dar czekiem wypisanym na "Franciscan Kaszuby Centre" na adres:
Franciscan Kaszuby Centre
P.O. Box 677
Barry's Bay, ON  K0J 1B0

Bóg zapłać.

O. Jan Łempicki
franciszkanin