Remont ołtarza w tak zwanej „Katedrze pod Sosnami”

  Ołtarzowi temu grozi zawalenie. Wsporniki podtrzymujące wiatę ołtarza są spróchniałe. Podobnie jest z poziomymi belkami na którym stoi ołtarz i innymi drewnianymi elementami. Praktycznie nie ma on fundamentów, gdyż belki te leżą tylko na położonych na powierzchni pustakach, które nie spełniają roli fundamentów. Spróchniały dach też jest do wymiany. Całość zatem wymaga generalnego remontu.

  Zgodnie z prawem na remont potrzebna jest zgoda zarządu miasta.

  Plany geodezyjne ostatnio wykonane pokazują, że ołtarz ten stoi tylko częściowo na działce prawnie należącej do ojców franciszkanów. Większa jego część stoi na okalającej jezioro ziemi zwanej Shoreline Road Allowance, należącej do miasta. Tę ziemię zatem trzeba od miasta wykupić. Procedury te są czasochłonne, a ojcowie franciszkanie sprawę tę powierzyli panu architektowi Stefanowi Gdyczyńskiemu, zapewne znanemu Polonii, zwłaszcza harcerzom.

Na kupno wspomnianej ziemi potrzebna jest zgoda różnych podmiotów:
• Bell Canada,
• Hydro One Networks Inc.,
• Ministry of Natural Resources and Forestry,
• Ministry of Transportation, Ontario,
• Ontario Power Generation, Inc.
• and Public Works & Government Services.

• Po zakończeniu tego etapu miasto przygotuje dokumenty Statutu, które zostaną przedstawione Radzie i omówione na posiedzeniu Rady.
• Gdy Statut zostanie prawie zatwierdzony, zostanie opublikowany dwukrotnie w lokalnych gazetach. Informacja o tym będzie wywieszona przy głównym wjeździe do posesji i pozostanie tam przez 30 dni. Jeśli nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia, Statut zostanie ponownie rozpatrzony przez Radę.

• Jeśli zostanie zaakceptowany, publiczność ma 30-dniowy termin na zgłoszenie uwag.
• Jeśli nie będzie zastrzeżeń od publiczności, nastąpi sprzedaż ziemi.
• Fakt sprzedaży/kupna zostanie zarejestrowany w akcie własności.
• Wszystko to zajmie bardzo dużo czasu.

  W sezonie 2021 na remont ołtarza zebrano kwotę: $84 316.47. Ofiarodawcy, będą zdziwieni, że w tym sezonie 2022 widoczne prace renowacyjne jeszcze się nie zaczęły i prawdopodobnie nie zaczną się do września/października 2022. Nie znaczy to, że nic nie zostało zrobione. Zrobiono to, co było możliwe. A jest to czasochłonny etap załatwiania biurokratycznego. Pan architekt Stefan Gdyczyński jest z franciszkanami w stałym i owocnym kontakcie.

  A oto jego sprawozdanie z dnia 12 maja 2022.