START MSZE ŚWIĘTE NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY BIURO BIULETYN KAPŁANI
KOMITET ORGANIZACJE KOMUNIKATY KONTAKT Parafie Polonijne Inne Linki reklamy

Watykan Zakon Prowincja Kustodia Diecezja

 

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka
za człowieka, ...jest modlitwą za wszystkich ludzi
świata i historii, żywych i umarłych, powołanych
do tworzenia wraz z nami ciała Chrystusa
i do stania sie wraz z Nim współdziedzicami
chwały Ojca.”  (Św. Jan Paweł II)
 

 

Zelatorzy Stowarzyszenia Żywego Różańca:

Prezes Stowarzyszenia: pan Jacek Duszyński
    Róża Świętej Faustyny: pani Lucyna Kuflewska
    Róża Świętego Józefa: pan Jacek Duszyński
    Róża Świętej Barbary: pani Maria Stefanik
    Róża Świętego Jana Pawła II i Błogosławionej Pauliny                Jaricot: pani Iwona Boczkowska

Zapisy do Stowarzyszenia u Prezesa

Rozkład odmawiania tajemnic różańcowych w poszczególnych Różach w roku 2024:
- Róża Świętej Faustyny
-
Róża Świętego Józefa
-
Róża Świętej Barbary
- Róża Świętego Jana Pawła Wielkiego i Błogosławionej Pauliny

Papieskie i parafialne intencje modlitw na rok 2024
 

Żywy Różaniec

Matka Boża w swoich objawieniach prosi o odmawianie Różańca Świętego. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: Przyszłam na ziemię, by upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę.

Żywy Różaniec przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Żywy Różaniec składa się z Róż, a każda Róża liczy 20 osób.

Wszyscy członkowie Róży odmawiają codziennie tylko jedną tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu”, rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca Świętego, ma zasługę taką samą, jakby odmówił cały Różaniec, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec.

Święty Jan Paweł II sam modlił się codziennie na Różańcu i zachęcał innych: Odmawiać Różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od Niej, Matki i Apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej.

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca. (św. Jan Paweł II)

Zainspirował on też kardynała Bergoglio, obecnego papieża Franciszka, do codziennego odmawiania Różańca.

Historia Stowarzyszenia Żywego Różańca

Według tradycji Matka Boża objawiła nabożeństwo Różańca Świętego św. Dominikowi (założycielowi zakonu dominikanów) w roku 1214 jako środek wybawienia Europy od herezji.

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. „Najważniejszą... rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić Różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek Różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później «Żywymi Różami». Każda z osób tworzących Różę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały Różaniec. Wszystkich członków Róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały Różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał breve aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała: „Liczba odmawiających dziesiątkę Różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki... Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nienotowane wcześniej umacnianie się dobra”. Kilka lat później dodała: „Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata”.

Papież Leon XIII w breve z 13 czerwca 1881 roku napisał m.in.: „Paulinie Jaricot ... zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób ... cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej”.

Gdy kilkadziesiąt lat później powstały Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec w naturalny sposób stał się ich wiernym współpracownikiem.

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, św. Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym «Różaniec Dziewicy Maryi» ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003). Ojciec Święty wprowadził nową część Różańca, Tajemnice Światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, «aby Różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii». Odtąd cały Różaniec liczy 20 tajemnic, a Żywe Róże składają się z 20 osób.

Tajemnice Różańca Świętego

Poprawne odmawianie Różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie Różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic Różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego Matki, Maryi. Istnieje 20 tajemnic Różańca, które dodatkowo podzielone są na cztery grupy: Tajemnice Radosne, Tajemnice Światła, Tajemnice Bolesne i Tajemnice Chwalebne.

Tajemnice Radosne

1.    Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

2.    Nawiedzenie świętej Elżbiety

3.    Narodzenie Pana Jezusa

4.    Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

5.    Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice Światła

1.    Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

2.    Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej

3.    Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4.    Przemienienie Pańskie na górze Tabor

5.    Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice Bolesne

1.    Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

2.    Biczowanie Pana Jezusa

3.    Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

4.    Dźwiganie krzyża na Kalwarię

5.    Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Tajemnice Chwalebne

1.    Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2.    Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3.    Zesłanie Ducha Świętego

4.    Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

5.    Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi 

Czas ucieka, wieczność czeka!
Panie Boże, ratuj świat od zagłady! Matko Boga i Matko nasza, opiekuj się nami!