Parafia Świętej Trójcy w Montrealu

Parafia Świętej Trójcy w Montrealu

The Most Holy Trinity Parish in Montreal

Paroisse de la Très-Sainte-Trinité à Montréal


AKT ZAWIERZENIA POLSKI

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, 

bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. 

Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, 

która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.

Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.

Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą – który w sierpniu 1920 roku 

za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską 

od bolszewickiego panowania 

– my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. 

To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, 

a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, 

obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi. 

Tutaj – na Jasnej Górze – uświadamiamy sobie wyraźniej 

odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. 

Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych 

nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny.

W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, 

który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. 

Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 

który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, 

ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, 

co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.

Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, 

błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu.

W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, 

wyznajemy „w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, 

ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, 

za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, 

błagamy Cię, racz nam darować nasze winy”. 

Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, 

bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności,

 bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków 

oraz wszelki grzech niezgody. 

„Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; 

przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski 

a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, 

z małodusznych mężnymi 

i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.

Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, 

wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, 

wszystkich wiernych, którzy „Polskę stanowią” w kraju i poza jego granicami. 

Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, 

jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. 

Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie 

przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, 

która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.

Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! 

Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. 

Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. 

Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, 

bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.

Maryjo! (…) Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, 

wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. 

Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, 

wszystko czym jesteśmy i co posiadamy,

 całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 

Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, 

aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.


Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen

Administrator: o. Dariusz Szurko, OFM Conv.