Parafia Świętej Trójcy w Montrealu

Parafia Świętej Trójcy w Montrealu

The Most Holy Trinity Parish in Montreal

Paroisse de la Très-Sainte-Trinité à Montréal

Modlitwa i Litania

do Św. Józefa

                                                                                                MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA


                                                                                                  Witaj, opiekunie Odkupiciela,

                                                                                                  i oblubieńcze Marii Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

tobie zaufała Maryja;

z tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,

i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,

i broń nas od wszelkiego zła. Amen.


LITANIA DO ŚW. JÓZEFA


Kyrie eleison, - Chryste eleison, Kyrie eleison. 

Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami. 

Synu Odkupicielu świata, Boże, - 

Duchu Święty, Boże, - 

Święta Trójco, jedyny Boże, - 

Święta Maryjo, - módl się za nami. 

Święty Józefie, - 

Przesławny Potomku Dawida, - 

Światło Patriarchów, - 

Oblubieńcze Bogarodzicy, - 

Przeczysty Stróżu Dziewicy, - 

Żywicielu Syna Bożego, - 

Troskliwy Obrońco Chrystusa, - 

Głowo Najświętszej Rodziny, - 

Józefie najsprawiedliwszy, - 

Józefie najczystszy, - 

Józefie najroztropniejszy, - 

Józefie najmężniejszy, - 

Józefie najposłuszniejszy, - 

Józefie najwierniejszy, - 

Zwierciadło cierpliwości, - 

Miłośniku ubóstwa, - 

Wzorze pracujących, - 

Ozdobo życia rodzinnego, - 

Opiekunie dziewic, - 

Podporo rodzin, - 

Pociecho nieszczęśliwych, - 

Nadziejo chorych, - 

Patronie umierających, - 

Postrachu duchów piekielnych, -

Opiekunie Kościoła Świętego, -


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.


Módlmy się: 

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Administrator: o. Dariusz Szurko, OFM Conv.