Parafia Świętej Trójcy w Montrealu

Parafia Świętej Trójcy w Montrealu

The Most Holy Trinity Parish in Montreal

Paroisse de la Très-Sainte-Trinité à Montréal


Poświęcenie Maryi naszej parafii, diecezji, Kanady


Modlitwa poświęcenia parafii, diecezji i ludu Kanady Matce Bożej


Najświętsza Maryjo Panno, Matko Kościoła, * 

w czasie pandemii zwracamy się przez Ciebie do Chrystusa *

i poświęcamy Tobie * 

wiernych naszej parafii, * 

diecezji Montreal oraz cały lud Kanady.

W czasie Zwiastowania * 

Twój strach ustąpił miejsca zaufaniu, * 

gdy przyjęłaś tajemniczy i pełen miłości plan Boga, * 

który przez swoją opatrzność, opiekę i troskę * 

przyniósł nowość życia w Tobie i przez Ciebie.

Modlimy się jako Twoje dzieci, Najświętsza Dziewico. * 

Daj nam wiarę, nadzieję i wytrwałość, * 

gdy staramy się służyć i dawać świadectwo wszystkim osobom, * 

odpowiadając na potrzeby osób dotkniętych wirusem. *

Stojąc u stóp krzyża na Golgocie, * 

zjednoczyłaś się z cierpieniami Chrystusa * 

i tak wyjątkowo przyczyniłaś się do tajemnicy naszego odkupienia.

Błagamy Ciebie „Uzdrowienie chorych”, * 

byś przytuliła do siebie jako Miłująca Matka * 

braci i siostry Twojego Syna Jezusa Chrystusa *

i wszystkich, którzy cierpią z powodu pandemii.

Umocnij umierających i pociesz tych, którzy płaczą, * 

aby wszyscy mogli doświadczyć uzdrawiającej łaski Chrystusa, *

naszego Boskiego Lekarza.

W Wieczerniku po Zmartwychwstaniu *

towarzyszyłaś Apostołom w modlitwie *

o zesłanie Ducha Świętego.

Swoją macierzyńską opieką * 

jako „Pocieszycielka strapionych” * 

towarzysz pracownikom służby zdrowia * 

i wszystkim, którzy służą chorym *

i szukają lekarstwa na zakończenie pandemii, *

aby Duch Święty odnowił oblicze ziemi.

Bądź z nami i okaż swoją czułość, najdroższa Maryjo, * 

Matko wszystkich żyjących, * 

gdy podnosimy nasze oczy ku Tobie, *

która oświecasz całą naszą wspólnotę, *

jako miłosierny i współczujący towarzysz naszej podróży. 

Po raz kolejny, *

 z ciężarem obciążającym ich serca i wieloma potrzebami, * 

wierni chrześcijanie 

szukają schronienia pod Twoim ochronnym płaszczem.

Przyjdź szybko nam na pomoc w tym czasie, *

Matko Miłosierdzia * 

i uwolnij nas od niebezpieczeństw, 

które otaczają nas w godzinie próby. * 

Czuwaj zwłaszcza nad starszymi, słabymi i schorowanymi, * 

czuwaj nad naszymi dziećmi i nad jednością naszych rodzin, * 

a także nad wszystkimi tymi, *

którzy udzielają się bezinteresownie w duszpasterstwie potrzebującym, * 

aż w Twoich ramiona i w Twoim łagodnym przytuleniu * 

wszyscy znajdziemy bezpieczeństwo i pocieszenie. 

Przez Chrystusa Pana naszego.

Administrator: o. Dariusz Szurko, OFM Conv.